Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în Sistemul Resurse Umane

(Potenţiali Salariaţi – Candidați)

În temeiul Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, nr. 133 din 8 iulie 2011 („Legea privind protecţia datelor cu caracter personal”), Î.C.S. GG Cables&Wires EE S.R.L., o societate cu răspundere limitată, IDNO-cod fiscal 101260200077, cu sediul la str. Industrială 4, mun. Bălți, Republica Moldova („Compania”), prin prezenta, vă informează privitor la colectarea şi prelucrarea de către Companie în cadrul Sistemului Resurse Umane pe care îl gestionează a datelor Dvs. cu caracter personal pe care ni le puneţi la dispoziţie prin prezentarea CV-ului Dvs. în legătură cu procedura de recrutare a potenţialilor salariaţi – candidaților desfăşurată de către Companie, după cum urmează:

 

nume, prenume, patronimicformare profesională – diplome studiitelefon, fax
sexulprofesie, funcţiee-mail
data şi locul naşteriiexperienta profesionala imagine 
cetăţeniaadresa domiciliului/reşedinţei semnătura 
stare civilatelefon mobil  

 

Datele cu caracter personal colectate de Companie vor fi prelucrate în cadrul Sistemului Resurse Umane cu bună-credinţă şi conform prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal şi a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal în Sistemul Resurse Umane, gestionat de Companie, în scopul: (i) gestionării resurselor umane în cadrul Companiei prin desfăşurarea procedurilor de recrutare a potenţialilor salariaţi şi (ii) îndeplinirii obligaţiilor şi angajamentelor legale care revin Companiei în calitate de potenţial angajator în legătură cu desfăşurarea procedurilor de recrutare şi angajare a personalului.  

 

Compania poate pune datele cu caracter personal pe care le prelucrează în cadrul Sistemului Resurse Umane la dispoziţia unor terţi, doar în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau este necesar realizării scopurilor de prelucrare prevăzute mai sus.  

 

Dvs. ne furnizaţi direct datele Dvs. cu caracter personal prin prezentarea CV-ului Dvs. și participarea în cadrul procedurii de recrutare a potenţialilor salariați - candidaților desfăşurată de Companie şi prin participarea în cadrul acestei proceduri și prezentarea oricăror documente și informații în acest sens consimțiți la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în scopurile prevăzute în prezenta.  

 

În cazul în care în urma procedurii de recrutare veți fi angajat, datele Dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe perioada existenţei raporturilor de muncă, iar la încetarea raporturilor de muncă vor fi păstrate în formă arhivată conform termenelor de păstrare a documentelor care le conţin.  În cazul în care în rezultatul procedurii de recrutare nu ați fost angajat, datele Dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pînă la finele anului în care s-a desfăşurat procedura de recrutare, iar ulterior vor fi păstrate în formă arhivată conform Ordinului Serviciului de Stat de Arhivă nr. 57 din 27 iulie 2016.

 

În conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, în calitate de subiect de date cu caracter personal beneficiaţi de dreptul de a fi informat privitor la prelucrare, de acces la date, de intervenţie asupra acestora, de opoziţie și de a nu fi supus unei decizii individuale.  Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa persoanei responsabile de protecția datelor cu caracter personal din cadrul Companiei cu o cerere scrisă, semnată şi datată pe care să o depuneți la sediul Companiei sau să o remiteți prin e-mail la adresa de e-mail: date.personale@gg-group.com.  Deasemenea, aveţi dreptul de a vă adresa Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care consideraţi că v-au fost încălcate.

linkedinfacebookyoutubexing